Wat doen we - NADR
15434
page-template-default,page,page-id-15434,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Wat doen we

1. Stimuleren kwalitatief goed praktijkgericht design research

Praktijkgericht ontwerponderzoek van hogescholen bevindt zich tussen het academische werkveld van technische universiteiten en de dagelijkse ontwerppraktijk van ontwerpers en bedrijven. Theorievorming is geen doel op zich maar een middel om de dagelijkse ontwerppraktijk te ondersteunen ten behoeve van economische en maatschappelijke impact. Binnen het hoger beroepsonderwijs worden impliciet of expliciet tal van methodes en strategieën gehanteerd. De variatie is groot: van universitaire methodes voor industrial en social design tot methodes afkomstig uit disciplines als de kunsten, sociologie of antropologie. De kwaliteit en toepasbaarheid hiervan is lang niet altijd duidelijk.

 

Doelen en beoogde resultaten:

 • Een betere duiding van praktijkgericht ontwerponderzoek door het opstellen van definities en een lexicon.
 • Een overzicht creëren van onderzoeksmethoden voor praktijkgericht ontwerponderzoek en de context waarin ze gebruikt (kunnen) worden.
 • Een overzichtskaart samenstellen van kwaliteitsindicatoren die gebruikt kan worden om eigen onderzoeksvoorstellen te toetsen.
 • Het collegiaal bespreken van, reflecteren op, in gezamenlijkheid ontwikkelen en evalueren van concrete onderzoek aanvragen voor praktijkgericht ontwerponderzoek onder meer door peer en experts reviews en intervisietrajecten.
 • Ontwikkeling en verbetering van de methodische vaardigheden van lectoren, onderzoekers, docenten en studenten door het organiseren van workshops en werkseminars specifiek gericht op hbo-docenten en studenten.

2. Zichtbaarheid resultaten verhogen en kennis delen

Het delen van Applied Design Research in de praktijk is nodig, zowel in de vorm van het kennis delen als in de disseminatie van methodologie.

 

Doelen en beoogde resultaten:

 • Verdere duiding van het begrip ontwerpgericht onderzoek in de praktijk door interactie en discussie met experts buiten en binnen het netwerk resulterend in een gezamenlijke publicatie.
 • Voor het vergroten van de zichtbaarheid van Applied Design Research zorgen we net als voorgaande jaren in 2020 weer voor een gezamenlijke presentatie tijdens de Dutch Design Week.
 • Gezamenlijke evenementen organiseren met platforms op het gebied van kunsten, health en circulaire economie en met stakeholders o.a. vanuit mkb. Doel hiervan is o.a. het initiëren van gezamenlijk onderzoek.

3. Netwerk gericht handelen, zowel intern als extern

Als netwerk dienen we aanvullend, inspirerend en initiërend te zijn ten opzichte van andere netwerken en gremia. Als NADR richten we ons primair op de onderzoek infrastructuur, de partijen die bepalend en sturend zijn in het opstellen en invullen van de nationale onderzoek agenda’s. Daarbij willen we ook evaluerend en adviserend optreden jegens deze partijen.

 

Doelen en beoogde resultaten:

 • Inventariseren positionering t.o.v. diverse onderzoek agenda’s (o.a. CLICKNL) en de onderzoek positioneringsbehoefte en innovatieagneda van de design lectoren.
 • Reflectie op bestaande stimuleringsactiviteiten en instrumentaria van (semi) overheden. Onder andere door het signaleren van specifieke calls.
 • Coördinatie van netwerkvorming.
 • Vertegenwoordiging van het netwerk in diverse gremia. Zoals CLICKNL, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, STW en NWA. Daarnaast het raadplegen van de beroepspraktijk (bedrijven, branche- en beroepsorganisaties.

Ontwikkelen van mogelijke businessmodellen in samenwerking met belangrijke stakeholders ter continuering van het platform.